Specifikace / Roadmap

Specifikace / roadmap aplikací FenomioStream

Řešení FenomioStream je v neustálém průběžném vývoji. Na této stránce sumarizujeme implementované vlastnosti systému a plány na postup jejich rozšiřování.

Verze 2023.1 - k dispozici jaro 2023

 • Správa systému
  • Správa platformy
   • Správa nabízených jazykových verzí a volba primárního jazyka
   • Nastavení
    • Úložiště mediálních souborů a jejich příloh - CESNET Cloud
    • Služby pro encoding - CESNET Nebula
     • správa enkodovacích profilů
    • Služby pro streaming VOD - CESNET Wowza
    • Služby pro streaming LIVE - CESNET Wowza
    • Přihlášení uživatelů
     • Interními účty
     • Přihlášení pomocí platformy EDUid / Shibboleth
     • Přihlášení účtem Google
     • Přihlášení účtem Facebook
     • Přihlášení účtem Microsoft
    • napojení na poštovní server
   • Globální správa uživatelů
  • Správa jednotlivých portálů
   • Identifikace portálu - název, dočasná a trvalá internetová doména, případně její aliasy
   • Nastavení nabízených jazykových verzí a primárního jazyka portálu (v rámci nabídky platformy)
   • Nastavení designové šablony portálu
   • Pravidla povinných popisných dat (povinné / nepovinné zadání)
   • Nastavení použité autentifikace uživatelů (v rámci nabídky platformy)
   • Správa organizací a organizačních složek (ve stromové struktuře)
   • Správa embed-kódů pro externí přehávání
   • Správa uživatelů portálu
   • Správa složek mediálních souborů
   • Správa vyhledávacích kritérií a číselníků jejich hodnot s možností hromadného importu
   • Správa štítků
   • Správa externích serverů pro přehrávání médií
   • Správa pravidel pro zabezpečení rozsahem IP adres
   • Redakční systém pro texty / články na portálu
   • Správa veřejných šablon popisných dat
 • Uživatelé
  • Uživatelské role
   • Administrátor platformy 
   • Administrátor portálu
   • Redaktor - Uživatel spravuje vlastní mediální soubor a položky týmu podřízených autorů
   • Autor / editor - spravuje vlastní mediální soubory
   • Registrovaný návštěvník - Autentizovaný uživatel s právem přehrávat mediální obsah portálů, díky vytvoření trvalé registrace může využívat repersonalizované služby portálu
   • Anonymizovaný návštěvník - Autentizovaný uživatel s právem přehrávat mediální obsah portálů, bez vytváření uživatelského účtu
   • Veřejnost - Anonymní uživatel s právem přehrávat volný mediální obsah portálů 
  • Správa uživatelů, nastavování rolí, příslušnost k institucím
   • Manuální správa / ruční zadání
   • Automaticky vyhodnocením atributů předaného profilu EDUid / Shibboleth
    • Administrátor má k dispozici editor pravidel vyhodnocujících hodnoty parametrů a na jejich základě přidělujiící role a a přiřazení uživatelů k institucím
   • Hromadný import z formátu XLSXá
  • Anonymizace údajů
   • Po prvním přihlášení uživatele pomocí technologie EDUid  / Shibboleth vznikne účet pro sezení/session, který následně není trvale uložen a při příštím přihlášení vzniká znovu.
   • Pokud uživatel chce využít personalizovaných služeb, může dokončit trvalou registraci.
    • Prvním krokem trvalé registrace je souhlas s podmínkami konkrétního portálu (edituje administráto v redakčním systému)
    • Druhým krokem je manuální zadání a ověření kontaktního e-mailu.
   • Trvalý účet je nutnou podmínkou k přiřazení rolí
 • Mediální soubory a jejich popisná data
  • Popisná data - plně lokalizovatelná
   • název, popis, autor, e-mail autora, pracoviště autora, kredity, vydání, licence, poznámka
   • podpora formátu Dublin Core
  • Nepovinné zatřídění média k jedné nebo více hodnotám vyhledávacích kritérií
  • Nepovinné zatřídění média do složky
  • Přiřazené štítků
 • Zpracování mediálních souborů
  • Hromadný upload mediálních souborů na server a jejich zařazení do fronty pro encoding
  • Možnost vybrat šablonu popisných dat, případně editovat popisná data již v průběhu procesu uploadu
  • Náhledové obrázky
   • Prvotní náhleodvý obrázek vzniká již při zpracování uploadovaného souboru
   • Autorské prostředí dává k dispozici nástroj pro vytvoření sejmutím jakéhokoli snímku obrazové stopy mediálního souboru nebo uploadovat vlastní soubor.
  • Titulkování a kapitoly
   • Pro přehrávání mediálních souborů je možno mediální soubor doplnit o importované titulky ve standardním formátu WebVTT a autorské prostředí umožní jejich vytváření a interaktivní editaci.
   • Autorské prostředí také umožní vytváření a editaci pojmenovaných CuePoints (kapitol). Při přehrávání videa je možné přeskakovat na jednotlivé kapitoly a sdílet jejich url
  • Prezentace
   • Synchronní přehrávání slidů prezentace s videem
   • Hromadný import slidů
 • Ochrana mediálních souborů
  • Na úrovni propojení webových stránek portálu a přehrávaného streamu je použita ochrana streamu pomocí přidaného digitálního podpisu dle standardu streamovací platformy
  • Na úrovni zobrazení přehrávače v rámci portálu nebo embedovaného prehávače na webové stránce třetí strany jsou k dispozici tato nastavení ochrany
   • Soukromé – vidí jen autor/vlastník
   • Neveřejné – není dohledatelné na portálu, ale je možné jej otevřít při znalosti přímého URL
   • Chráněné – možnost zobrazení a přehrání se řídí pravidly
    • Je vyhledatelné na portálu
    • Vyžadováno přihlášení uživatele na portálu
    • Příslušnost uživatele k organizaci
     • které organizace jsou povolené
    • Přihlášený uživatel je z definovaného seznamu
    • Omezení přehrávání na zařízení dle rozsahu IP adres
    • Přehrávání na externích serverech
     • které servery jsou povolené, nastavení externího serveru pak umožňuje specifikovat, zda je pro přehrávání akceptován jeho kontext přihlášení a ochrany, nebo zda si má embedovaný přehrávač vynutit přihlášení k portálu
    • Povolení publikování na kanálech ostatních uživatelů
   • Veřejné – je dohledatelné i volně přehratelné, včetně webových stránek třetích stran (embedovaný přehrávač)
  • Viditelnost mediálního souboru může být při zachování platnosti všech ostatních pravidel omezena datumem od – do (mimo zadaný interval je video soukromé)
  • Všechna pravidla ochrany mohou být “přebita” jednorázově vygenerovaným přístupovým kódem s možností omezení platnosti a/nebo počtu přehrání
 • Spolupráce uživatelů při tvorbě
  • Redaktorské týmy
   • Uživatel v roli redaktor může přistupovat k souborům jemu podřízených autorů / editorů
  • Sdílené složky
   • K jednotlivým složkám může administrátor portálu přiřadit libovolné množství uživatelů v roli Autor a/nebo Redaktor. Tito uživatelé tím získají možnost zařazovat své mediální soubory do těchto složek a v rámci složek vidět a spravovat i mediální soubory ostatních uživatelů oprávněných přistupovat k této složce.
 • Služby portálů
  • Domovská stránka
   • Přihlašování a indikace stavu registrace
   • Menu pro přihlášeného
   • Vyhledávání mediálních souborů
    • Filtr typu média – video, audio, playlist
    • Fulltestové hledání s našeptávačem
    • Volba kritérií hledání
    • Volba složky
    • Volba zabezpečení
   • Typy výpisu
    • Grid náhledů
    • Rozšířená tabulka
    • Kompaktní tabulka
   • Řazení výsledků vyhledávání
   • Přehlad kanálů
   • Textové novinky
   • Živé streamy
  • Stránka přehrávání
   • Přehrávač mediálních souborů 
    • tlačítko pro přehrávání / pozastavení 
    • zbývající čas
    • ukazatel průběhu
    • úroveň hlasitosti
    • rychlost přehrávání
    • výběr kvality
    • titulky a volba jazyka titulků
   • Výpis metadat
   • Tlačítka sdílení a editace
   • Seznam kapitol (jsou-li definovány)
   • Seznam odkazů na mediální soubory v playlistu
   • Zobrazení příloh ke stažení
   • Zobrazení snímků připojené prezentace
 • Playlisty
  • Autoři mohou sestavovat seznamy přehrávání (playlist) ze všech mediálních souborů na obsahu portálu.
  • Playlist je položka agendy správy playlistů a obsahuje popisná data.
  • Pro playlist je možno automaticky vygenerovat nebo ručně uploadovat náhledový obrázek.
  • Při přehrávání playlistu je pro každý mediální soubor vyhodnocována jeho ochrana zabezpečení
 • Přehrávání na stránkách třetích stran - embedding
  • Portál poskytne kód pro snadné vložení přehrávače do webové stránky třetí strany. Tento vložený přehrávač respektuje veškerá nastavení ochrany a omezení přístupu k souboru.
  • V autorském prostředí se spravuje číselník externích serverů. Doména serveru je při pokusu o přehrání mediálního souboru předána vloženému přehrávači jako „http referer“ a je možno použít jak plný název domény, tak „masku“ – například „*.skola.cz“.
 • Statistiky přístupů
  • Počtu přístupů, přehrávání, přírůstků a datového zatížení
  • Filtrovatelné za zvolené časové období
  • Dostupné na platformě za celek a jednotlivé portály
  • Export do formátů pro další zpracování (Excel, CSV)

 

Verze 2023.2 - k dispozici léto 2023

 • Kanály
  • Kanál je podstránkaportálu s unikátním trvalým URL
  • Může být založen jakákoli uživatelem od role editora (autor) výše, uživatel může založit více pojmenovaných kanálů.
  • Vlastník kanálu bude moci nastavovat základní “branding” - upload obrázku doporučené velikosti do záhlaví, editace textových informací.
  • Na stránce kanálu je publikován výpis mediálních souborů. Jeden soubor může být publikován na více kanálech
  • Podmínky přehrání zůstávají vlastností každého souboru samostatně – je tedy možno vystavit na kanál soubor, který je chráněný
  • Přihlášený uživatel portálu se může přihlásit k a odhlásit z odběru kanál - informace o nových mediálních souborech na kanálu e-mailem.
  • Vlastník kanálu může přizvat ke spolupráci libovolný počet dalších uživatelů ve dvou režimech 
   • Spolupracovník – má z hlediska možností úpravy obsahu kanálu stejná práva jako vlastní
   • Přispěvatel – může pouze přidávat na kanál vlastní mediální soubory, ale ostatní obsah kanálu je pro něj needitovatelný
 • Hromadné operace s mediálními soubory
  • Změna vlastníka mediálního souboru
  • Přesun mediálního souboru ze/do složky
  • Přesun  mediálního souboru do jiného portálu
 • Integrace prezentace Powerpoint
  • Možnost importu prezentací ve formátech PPTX, PDF
 • Živý streaming
  • V prostředí portálu může oprávněný uživatel naplánovat a realizovat živé vysílání ze svého počítače prostřednictvím lokálně nainstalované aplikace typu OBS, nebo jakékoli jiné podporující standardní napojení protokolem RTMP, včetně možného propojení s cloudovými službami typu Restream.io
  • Při plánování živého streamu vysílající nastavuje název a popis streamu, plánovaný datum, čas a dobu trvání streamu, ochranu streamu, povolení/zákaz chatu pro diváky, povolení/zákaz nahrávání záznamu a jeho zpracování do mediálního souboru
  • Uživatel obdrží URL vysílacího serveru a klíč pro připojení lokálně nainstalované aplikace
  • Stream lze publikovat na kanálech
  • Záznam živého vysílání streamu se po zpracování stává standardním mediálním souborem, nastavené ochrany automaticky přebere z nastavení původního streamu, ale tyto parametry je možné dodatečně upravit.
 • Dostupnost a strojové odesílání metadat
  • Systém bude moci zasílat metadata o objektech (videozáznamech) ve formátu Dublin Core (DC) pomocí standardizovaného protokolu OAI-PMH (https://www.openarchives.org/pmh)

 

Verze 2023.3 - k dispozici podzim 2023

 • API, přístup pro externí programy
  • Platforma bude poskytovat API pro programátorský přístup k funkcím jednotlivých portálů 
  • API bude realizováno pomocí technologického standardu HTTP/REST
  • Přístupové údaje k API spravuje administrátor ve správě platformy a přístupy přiděluje separátně pro každý portál
  • Funkčnosti API platformy
   • Čtení a konzumace dat. 
   • Hledání v metadatech mediálních souborů
   • Nahrávání mediálních souborů
   • Publikování mediálních souborů
   • Správa kapitol, titulků, seznamů přehrávání (playlistů), uživatelů, metadat mediálních souborů, živého vysílání
   • Nastavení povolení přehrávání na externích serverech
   • Vyřizování požadavků na vydání a zneplatnění přehrávacího tokenu k mediálnímu souboru

 

Verze 2024.x - výhled

 • Implementace možnosti zpoplatnění shlédnutí média
 • Přímý streaming (vysílání) z webového prohlížeče
 • Přímé propojení s LMS Moodle.
 • Generátor mobilní a tabletové aplikace na platformách Android a Apple pro konzumaci obsahu jednotlivých portálů