Cloudová platforma pro snadnou správu, publikování a streaming multimédií na webových portálech...

To si chci vyzkoušet...
motiv

Multimediální portály pro audio/video streamování

Na SaaS platformě FenomioStream lze provozovat plnohodnotné videoportály poskytující uživatelům jak VOD (Video-on-demand), tak LIVE streamované video. Videoportály lze provozovat na libovolné (vlastní) doméně, v unikátním grafickém designu s možností jeho customizace a vlastní konfigurace poskytovaných funkcionalit.

Kompletní workflow pro publikování audia/videa

Platforma FenomioStream pokrývá kompletní workflow pro publikování. Mediální soubor je na portál buď uploadován nebo odvysílán jako live-stream. Poté proběhne automaticky encoding materiálu a jeho uložení do cloudového úložiště. Následně jsou doplněna metadata a soubor může být publikován na portál, kde je k dispozici k přehrávání.

Podpora přehrávacích zařízení, responzivní layout

Přehrávání mediálních souborů probíhá na standardním protokolu HLS, který umožňuje automatické i manuální přepínání vhodné přehrávací kvality/datového toku streamu. FenomioStream podporuje kvalitu videa od plného 4K a Full-HD až po snížený datový tok pro mobilní telefony. I layout a UI portálů je plně responzivní.

Ochrana médií proti neoprávněnému přehrání

Platforma FenomioStream klade velký důraz na ochranu publikovaných médií. Samotný videostream je autorizován digitálním podpisem a v rámci nastavení přístupnosti videa je k dispozici několik stupňů ochrany dle role a afiliace přihlášeného uživatele, od volného videa po video rezervované pro uživatele z konkrétní instituce nebo rozsahu IP adres. Systém umožňuje řízené poskytování přehrávače pro webové stránky a aplikace třetích stran (video-embedding).

Integrace s externími systémy autorizace uživatelů

Jednotlivé portály na platformě FenomioStream je možno napojit na řadu externích poskytovatelů identit. V oblasti českého vysokého školství je nejdůležitější podpora federace identit eduID / Shibboleth, ale mimo ni je systém možno napojit na platformy Auth0, případně autorizaci externími identitami Google, FB či Microsoft. V případě potřeby zvláštní ochrany je možno vynutit dvoufaktorovou autentizaci.

Metadata a skvělá vyhledatelnost mediálního záznamu

Video/audio záznamy publikované na portálech platformy FenomioStream mohou být popsány řadou popisných metadat. Kromě vyhledávání fulltextem je možno každému portálu konfiguračně nastavit možnosti hledání podle virtuálně neomezeného počtu kritérií, řazení záznamů do složek a publikování na kanály (obdoba YouTube channels).

Personalizace obsahu a uživatelský komfort

Uživatelé platformy/portálů FenomioStream mají po přihlášení k dispozici nástroje pro zpříjemnění uživatelského zážitku. Za všechny jmenujme možnost vkládání záznamů do oblíbených a vlastních seznamů, registraci k odběru notifikací o novinkách na kanálech nebo pozvánek k plánovaným vysíláním streamů.

Robustní technologický background a hosting

Díky spolupráci s CESNET, z. s. p. o., disponuje FenomioStream robustními a stabilními podpůrnými službami encodingu, storage a streamingu multimediálních materiálu. Samotné technologické řešení platformy FenomioStream je založeno na prověřených technologiích Microsoft .NET a je/bude provozováno v data-centru renomovaného českého poskytovatele.

Otevřenost systému, jeho rozšiřování a API

Celý systém multimediální platformy FenomioStream je koncipován jako otevřený nejen uživatelskému ovládání pomocí uživatelského rozhraní, ale zároveň umožňuje poskytnout technologické API pro napojení vyhledávacích, publikačních a video-manipulačních funkcionalit na systémy třetích stran.

Pro koho je platforma určena

Pro koho je platforma určena

Platforma je určena všem tvůrcům obsahu, kteří mají potřebu řízeně a bezpečně publikovat audio/video pro své posluchače, studenty nebo zákazníky.

Velkou výhodou je bezešvá provázanost funkcionalit platformy s datovými službami CESNET, z. s. p. o., což činí její možnosti z hlediska provozu zvlášť atraktivními pro české vysoké školy a akademické instituce. Ale i pro instituce a společnosti, které tyto služby nemají k dispozici, zajišťujeme plnohodnotný provoz systému s využitím alternativních cloudových služeb.

Díky možnosti efektivně ochránit mediální soubory před zneužitím a plné kompatibilitě systému s GDPR a souvisejícími předpisy, včetně garance umístění dat systému v prostoru EU, poskytuje platforma FenomioStream alternativu k umisťování videomateriálů na zavedené globální videoplatformy, kde publikující nad svými daty kontrolu částečně nebo úplně ztrácí.

Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti tvůrců systému s vývojem a provozem webových a video aplikací a dlouhodobým ověřením praktickým provozem u stávajících klientů má platforma FenomioStream perspektivu dalšího rozvoje v oblastech jako je následná integrace se systémy třetích stran, monetizace obsahu, akvizice přehrávacích platforem apod.

 

Blokové schéma platformy

Trocha statistiky

Ve starších verzích platformy bylo k 8. 1. 2022 na celkem 13 dedikovaných portálech Univerzity Karlovy a Akademie můzických umění v Praze

14 993

17 499

5 941 145

video/audio souborů zpracováno 

unikátních uživateů přihlášeno

záznamů on-line přehráno

Reference

12 let vývoje a provozu u klientů v oblasti českého vysokého školství...